Zloženie okresnej rady

Nachádzate sa tu

Predseda Okresnej rady:                Mgr.  Dušan Bublavý – poslanec NR SR       

 

Členovia Okresnej rady:                 Mgr. Vladimír Sumbal  -  podpredseda          

PhDr.  Kvetoslava  Hejbalová             

Mgr.  Tatiana Skovajsová    

Ing.  Anna  Halinárová          

Ing.  Ľubomír Miklánek                       

JUDr. Ing. Ivan  Šteiner, PhD.        

Dušan Sapáček

Dr. Marian Mesiarik

Ing. Pavel Bahník        

Mgr. Martin Lednický