Zloženie okresnej rady

Nachádzate sa tu

Predseda Okresnej rady:                Mgr.  Dušan Bublavý – poslanec NR SR       

 

Členovia Okresnej rady:                 Mgr. Vladimír Sumbal  -  podpredseda          

PhDr.  Kvetoslava  Hejbalová             

Mgr.  Tatiana Skovajsová    

Ing.  Anna  Halinárová          

Ing.  Ľubomír Miklánek                       

JUDr. Ing. Ivan  Šteiner, PhD.        

Dušan Sapáček

Dr. Marian Mesiarik

Ing. Pavel Bahník        

Mgr. Martin Lednický  

Ing. Simona Štepanovicová