Zloženie okresnej rady

Nachádzate sa tu

Predsedníčka Okresnej rady:   PhDr. Kvetoslava Hejbalová                

 

Podpredseda Okresnej rady: Mgr. Roman Krajčovič

 

Členovia Okresnej rady:   

Mgr. Roman Krajčovič

Dušan Sapáček

RNDr. Eva Gregušová

Bc. Zuzana Plevíková