Zloženie okresnej rady

Nachádzate sa tu

Predsedníčka Okresnej rady:   PhDr. Kvetoslava Hejbalová                

 

Členovia Okresnej rady: