V Starej Turej otvorili Železničné múzeum

Nachádzate sa tu

30. 9. 2017

Návštevníci železničnej stanice v Starej Turej môžu od soboty 30. septembra 2017 obdivovať zachránené železničné exponáty v zrekonštruovaných priestoroch. Otvorenie múzea je výsledkom dlhoročnej dobrovoľnej činnosti Občianskeho združenia Železničné múzeum Stará Turá.

V sobotu 30. septembra 2017 bolo na železničnej stanici v Starej Turej slávnostne otvorené Železničné múzeum, o ktoré sa postarali dobrovoľníci a milovníci železníc, ktorých spája Občianske združenie Železničné múzeum Stará Turá. „Múzeum sme spolu s mojimi kamarátmi založili už v roku 2006 a odvtedy sa nám podarilo okrem exponátov zachrániť aj jednu zo staničných budov pred zbúraním. V ústrety nám vyšli aj Železnice Slovenskej republiky, ktoré budovu na náš podnet zrekonštruovali do pôvodného vzhľadu, aby zostal zachovaný historický ráz stavieb,“ vysvetlil prednosta Železničného múzea v Starej Turej Viliam Matuška.

Členovia združenia sa zhromažďovaniu a reštaurovaniu exponátov venujú vo svojom voľnom čase, uchovávajú ho pre budúce generácie a prezentujú širokej verejnosti technickú históriu našich železníc bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Výsledkom ich práce je veľké množstvo zachránených a zreštaurovaných exponátov a dokumentov. „Najvzácnejším exponátom nášho múzea je nástenný telefónny prístroj z roku 1909, ktorý bol použitý aj vo filme Prednosta stanice s Vlastom Burianom. Hoci bol najrozšírenejším telefónom na sieti Československých štátnych dráh, na celom území Slovenska sa zachoval len v expozícii múzea v Starej Turej,“vyzdvihol vzácny exponát prenosta múzea.

Prvou expozíciou múzea je „dopravný úrad“ alebo tzv. dopravná kancelária v miestnosti bývalej čakárne, kompletne vybavená všetkým zariadením a predmetmi, ktoré používali zamestnanci pri výkone svojej činnosti v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Do prevádzky bola uvedená aj reštaurátorská dielňa a kancelária prednostu múzea v staničnom sklade. Do obdobia prvej Československej republiky bolo ladené aj slávnostné otvorenie múzea, nechýbali dobové uniformy ani hudobný doprovod Cisárskeho a kráľovského orchestra. Výnimočnú prácu dobrovoľníkov prišiel podporiť aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. „Je obdivuhodné, že aj v dnešnej dobe existujú mladí ľudia a nadšenci, ktorí vo svojom voľnom čase dokážu odviesť kus práce a zachovať históriu železníc aj pre ďalšie generácie,“ povedal trenčiansky župan bezprostredne po zhliadnutí odvedenej práce. „Týchto mladých ľudí považujem za vzácnych občanov Starej Turej a verím, že vo svojej obdivuhodnej práci budú pokračovať aj v budúcnosti,“ povedala primátorka Starej Turej Anna Halinárová.

Počas celého dňa premávali historické vlaky na trati Stará Turá – Myjava a Stará Turá – Nové Mesto nad Váhom a unikátny motorový vlak na trati Veselí nad Moravou – Nové Mesto nad Váhom. Návštevníci si mohli vyskúšať aj jazdu na koľajových drezinách či prezrieť digitálnu prezentáciu historických fotografií.

Zdroj: www.tsk.sk; www.tvpohoda.sk

Aktuality