Uvítanie detí do života v obci Častkovce

Nachádzate sa tu

24. 11. 2018

"Človek bez identity nemôže byť prínosom pre svoje okolie, ak je odtrhnutý od zeme, z ktorej vzišiel."

 Slávnostné „Uvítaní detí do života“ v obci Častkovce sa konalo dňa 24. 11. 2018 v kultúrnom dome. Starosta obce Dušan Bublavý s veľkou radosťou  privítal nových občiankov.

 Následne sa rodičia zapísali do Pamätnej knihy Obce Častkovce  a prevzali od pána starostu Pamätný list a vecný darček. Kultúrnym programom spríjemnili posedenie deti z MŠ.

 

Spracovala: Katarína Peterková
Aktuality