TOUR DE BAŠKA 2017- 20. ETAPA Bošácka

Nachádzate sa tu

18. 8. 2017

20. etapa BOŠÁCKO - OPATOVSKÁ (34,10km) - Tour de Baška 2017

1. Nová Bošáca, 2. Zemianske Podhradie, 3. Bošáca, 4. Haluzice, 5. Štvrtok, 6. Ivanovce, 7. Melčice - Lieskové, 8. Adamovské Kochanovce, 9. Chocholná - Velčice, 10. Kostolná - Záriečie, 11. Veľké Bierovce, 12. Opatovce

Okrúhla 20. etapa bola rozdelená na dva úseky. Rozdelili ju slávnosti v Nemšovej, ktorých sa Jaroslav Baška zúčastnil ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nemšová. Popritom na bicykli stihol počas dňa absolvovať aj Tour de Baška v dvanástich obciach kraja.

Štart etapy bol v Novej Bošáci, kde spoločnosť Baškovi robil aj poslanec NR SR Dušan Bublavý, či podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský. Obaja kandidujú v nasledujúcich voľbách za poslancov krajského zastupiteľstva. "Ideme dnes cez dva okresy. Ak by bolo treba, máme nachystané aj horské bicykle," povedal s úsmevom Baška.

Novú Bošácu trenčiansky župan navštevuje často. TSK totiž spravuje Centrum sociálnych služieb v obci. "V minulých rokoch sme investovali do vybavenia centra. Máme projekt z envirofondu na zníženie energetickej náročnosti budovy," uviedol Baška. V obci sa pravidelne koná Novobošácky slivkový festival, ktorý finančne podporuje aj TSK.

Centrá sociálnych služieb

Cestou z Novej Bošáce sa župan pristavil ešte na miestnom cintoríne, kde položil kvety k pamätníku SNP. V Zemianskom Podhradí už ho vítali nielen občania, ale aj Dobrovoľný hasičský zbor. Župan si spolu s kolegom z parlamentu NR SR i krajského zastupiteľstva Dušanom Bublavým zasúťažili, kto skôr zroluje hasičskú hadicu. "Remíza," znel rezultát. "Ale ja to mám krajšie zložené," kontroval Baška. O atmosféru sa staral šikovný heligonkár. Obyvateľom Baška prezradil, že v pláne je rekonštrukcia cesty III/1223 zo Zemianskeho Podhradia na štátnu hranicu s Českou republikou. "Čakáme či budeme úspešný v projekte z eurofondov. Ak nie, tak to zafinancujeme z vlastných zdrojov," vyhlásil.

Župan by sa zdržal aj dlhšie, ale čas bol neúprosný a v pláne bola zastávka v Domove sociálnych služieb Zemianske Podhradie, kde momentálne prebiehajú stavebné úpravy. "Dáme si takú menšiu inšpekciu," hovoril Baška. "V roku 2016 prebehla rekonštrukcia vo výške 103 tisíc eur. Zvýšila sa energetická efektívnosť v pavilóne pracovnej terapie a prebehla komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie. V tomto roku sa dokončila aj v hlavnej budove, urobila sa tiež vzduchotechnika v kuchyni. Momentálne prebieha debarierizácia, pribudne výťah," vymenúval zmeny Baška, ktoré si pozrel aj na vlastné oči. "Od vynaložených investícií si TSK sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov na prevádzku, skvalitnenie poskytovaných služieb pre klientov a lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov," doplnil.

Investície do sociálnych služieb

V roku 2015 sa obec Bošáca stala Dedinkou roka v súťaži Ministerstva životného prostredia. Obec známa široko-ďaleko kvalitnou slivovicou tentoraz žila návštevou župana, ktorého do centra dediny, kde vyhrávala dychová hudba sprevádzali dobrovoľní hasiči. S ľuďmi podebatoval o pripravovaných cyklotrasách, zaspomínal si aj na akcie, ktoré v Bošáci navštívil. "Nechodím po kraji len pred voľbami. Aj u vás som bol často. TSK z grantového programu podporila viaceré kultúrne podujatia v obci," povedal Baška.

Bošácke hody

V Bošáci spomínali na generála

Haluzice síce majú len 83 obyvateľov, obec je však atraktívnym miestom pre turistov. Počas roka sa tu striedajú ŠPZ-tky zo všetkých kútov Slovenska. Ľudia chodia pozerať rozmanitú Haluzickú tiesňavu, či neskororománsky kostolík. "Je to tu krásne. Rád tadiaľto chodím," povedal Baška. Vzápätí sa cez kopec rozlúčil pelotón s okresom Nové Mesto nad Váhom a zavítal do okresu Trenčín, konkrétne do obce Štvrtok. Tu Baška podebatoval s miestnymi o ich problémoch, hlavne o chýbajúcej kanalizácii. U starostu sa prezliekol z cyklistického oblečenia do obleku a upaľoval do Nemšovej, kde ho primátor mesta František Bagin pozval na oslavy 775. výročia prvej písomnej zmienky o Nemšovej. Na pódiu odovzdal spoločne s primátorom Nemšovej a s podpredsedom TSK Jozefom Trstenským ocenenia osobnostiam Nemšovej. Pamätný list z rúk predsedu TSK dostalo aj Mesto Nemšová.

Nemšová oslavovala

Po galaprograme sa Baška opäť dostavil do Štvrtka odkiaľ pokračoval v 20. cyklistickej etape. "No poďme na to," hnal ostatných, ktorí zatiaľ oddychovali. V susedných Ivanovciach už na neho čakala starostka, ale aj miestny Dobrovoľný hasičský zbor. "Ideme sa osviežiť," usmieval sa Baška. "Vody máme dosť," hlásili hasiči.

Hasiči v Ivanovciach oslavovali

Melčice Lieskové i Adamovské Kochanovce majú v pláne budovať chodníky. "Ako to je s pozemkami pod chodníkmi, ktoré vlastní TSK?" pýtali sa Bašku. "Sú dve možnosti. Buď ich zameníme za pozemky pod našimi cestami alebo vám ich predáme za symbolické euro," odvetil prvý muž trenčianskeho kraja.

V Adamovských Kochanovciach sa riešil aj osud Domova sociálnych služieb. "Obdivujem všetkých zamestnancov v našich centrách. Viem, že u vás sú umiestnené tie najhoršie prípady. Aj preto týmto našim zamestnancom zvyšujeme platy nad rámec kolektívnej zmluvy," vyhlásil Baška. V tomto roku je naplánovaný aj projekt pre vytvorenie podmienok pre tzv. deinštitucionalizáciu. "Ide o projekt Európskej únie, aby sa klienti v takýchto centrách viac socializovali do spoločnosti. Uvažujeme nad tým, že sa z budovy kaštieľa presťahujú do iných priestorov. Uvažujeme nad výstavbou domčekov, v ktorých by boli umiestnení," predostrel plány Baška.

Chocholnú-Velčice trápi, že nemajú most ponad zmodernizovanú železnicu, či protihlukovú bariéru. "To je v pôsobnosti Železníc SR, ale treba urobiť merania hluku a žiadať o výstavbu zábrany," hovoril Baška. Cestou do Kostolnej-Záriečie sa pristavil pri prameni pitnej vody Kyselka, pri ktorej sa zastavuje aj mnoho motoristov, ktorí idú okolo. "Fakt je výborná," povedal Baška. To už čas neúprosne pribúdal, vonku sa stmievalo, a tak sa cyklisti ponáhľali, aby stihli prísť do cieľa v normálnom čase.

V Kostolnej-Záriečí čakali na pelotón aj klienti Centra sociálnych služieb Lipa. So zástupkyňou riaditeľa centra prebrali najbližšie plány a zhodnotili aj uplynulé obdobie, keď TSK investoval do rekonštrukcie zariadenia, ktoré spravuje. "Vymenili sme okná, dvere a budovu sme kompletne zateplili. Tiež rozsiahlou rekonštrukciou prešlo vykurovanie," uviedol trenčiansky župan.

Do CSS sa investujú financie

Veľké Bierovce i Opatovce trápi rekonštrukcia cesty I/9. „Celkovo pôjde predbežne o projekt za 24 miliónov eur s DPH. Napríklad križovatku Turná - Stankovce nahradia dve nové v tvare T. Namiesto ďalšej T križovatky bude kruhový objazd so 4 bajpasmi. Aj keď nejde o cestu v správe župy, inicioval som stretnutie za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy, starostov dotknutých obcí, zástupcov krajskej dopravnej polície, investora, ktorým je Slovenská správa ciest a projektanta, kvôli návrhu projektovej dokumentácie. Došlo k dohode ako konkrétne bude cesta s križovatkami vyzerať. Investor teraz čaká na súhlas od Ministerstva životného prostredia čo sa týka vplyvu rekonštrukcie na životné prostredie, do konca roka by mala byť kompletná projektová dokumentácia. Nasleduje stavebné konanie, začne sa s výkupom pozemkov - niekde sa totiž cesta rozšíri. Ak všetko dobre pôjde, v roku 2018 sa obstará zhotoviteľ a príde realizácia, trvať bude približne dva roky. Interpeloval som aj ako poslanec NR SR ministra dopravy, aby sa s tým začalo čím skôr. Oficiálne mi odpovedal - nebojte sa, sú na to peniaze, koncom budúceho roka sa začne stavať. Treba vydržať," vyhlásil Baška.

Interpelácia ministrovi dopravy

Obcí v Trenčianskom okrese, ktoré Baška počas 20. etapy navštívil sa dotýka aj výstavba Vážskej cyklotrasy. "Pôjde o 100 km dlhú cyklotrasu, ktorá bude prechádzať naprieč krajom a spojí tak hranicu kraja s Trnavským samosprávnym krajom a Žilinským samosprávnym krajom," prezradil Baška."Cyklotrasa je v súčasnosti rozdelená na osem častí. V prvej z nich na úseku Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom o dĺžke 13,4 km začala v týchto dňoch príprava realizácie, kompletne ju zo svojho rozpočtu hradí TSK. Najbližšie k svojej realizácii je aj druhý úsek cyklotrasy, ktorým je úsek Púchov - Nosická priehrada. Rovnako bude hradený zo zdrojov TSK. Na realizáciu zvyšných šesť úsekov Vážskej cyklotrasy plánuje kraj využiť aj finančné prostriedky z európskych fondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu," povedal Baška. Obcí od Štvrtka po Kostolnú-Záriečie sa dotýka úsek od Nového Mesta nad Váhom po Trenčín. "Aktuálne v tomto úseku prebieha územné konanie. Myslím si, že v roku 2019 by sa mohlo začať stavať," pokračoval.

Vážska cyklotrasa

Cyklotrasa sa začala budovať

Okrem toho sa intenzívne pracuje na cyklistickom prepojení Trenčianskeho hradu s hradom Brumov. Vybudovanie cyklotrasy predstavuje turistický i kultúrny prínos, ďalším praktickým pozitívom je možnosť ekologického a bezpečného dochádzania za prácou pre obyvateľov obcí, ktorých sa plánovaná výstavba cyklotrasy dotýka. S výstavbou cyklotrasy súvisí aj zvýšenie turistickej  aktivity regiónu, posilnenie bezpečnosti cyklistov a vytvorenie možnosti na aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie. Rozvoj cykloturistiky v kraji je zároveň jedným z hlavných cieľov projektu TSK Zelená župa," predstavil plán Baška a dodal: "Cyklotrasa povedie z Trenčianskeho hradu, cez starý železničný most, Zamarovce, popod pútnické miesto Skalka nad Váhom až do Nemšovej, kde sa pri kúpalisku napojí na už vybudovanú cyklotrasu."

 

Aktuality