Stretnutie poslanca NR SR Dušana Bublavého s pánom prof. Laluhom

Nachádzate sa tu

30. 10. 2018

 Stretnutie poslanca NRSR Dušana Bublavého s pánom profesorom Ivanom Laluhom, známym historikom, ktorý sa angažoval v udržiavaní odkazu Alexandera Dubčeka, na ktorého počesť pripravil výstavné expozície a pamätné publikácie. Je viceprezidentom Spoločnosti Alexandera Dubčeka. V roku 2002 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra.

Pán profesor Laluha a poslanec Dušan Bublavý sa spoznali počas písania diplomovej práce pána poslanca, kedy pán poslanec zbieral informácie do svojej prace. S pánom profesorom prebiehali súčasne aj konzultácie ohľadom práce a teraz si na spoločnom stretnutí na to pospomínali.

Pán profesor rád Dušana Bublavého prijal, keďže ich spája úcta k Alexadrovi Dubčekovi a k jeho hodnotám, ako morálna pevnosť a istota, ktoré sú obsiahnuté v stanovisku: SPOLOČNOSŤ BY MALA MAŤ ĽUDSKÚ TVÁR.

Obaja spoločne zdieľajú názor, že tieto hodnoty, ktoré Alexander Dubček zastával treba šíriť, aj preto sa pán poslanec rozhodol venovať vo svojej práci práve osobnosti akou bol Alexander Dubček.    

Aktuality