Snemy

Nachádzate sa tu

Okresný pracovný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 13.8.2020

Vo štvrtok dňa 13.08.2020 sa v Spoločenskom dome Nové Mesto nad Váhom uskutočnil Okresný pracovný snem strany SMER-SD. Nová predsedníčka okresnej organizácie PhDr. Kvetoslava Hejbalová predstúpila pred delegátov a delegátky. Delegáti a predsedníčka strany SMER-SD privítali hostí predsedu Krajskej rady, poslanca NRSR a člena predsedníctva strany Jaroslava Bašku; podpredseda strany, poslanca NRSR a poslanca VÚC Richarda Takáča; generálneho manažéra strany Mariána Saloňa a člena predsedníctva Igora Melichera. Krajský predseda zhodnotil aktuálnu situáciu v súvislosti so stranou SMER-SD a okresnou organizáciou. Volili sa členovia okresnej rady a to Roman Krajčovič, Dušan Sapáček, Zuzana Plevíková a Eva Gregušová. Predstúpili a predstavili sa delegátom/delegátkam, predstavili svoje pokračovanie v strane a následne prebehlo hlasovanie do okresnej rady. Boli úspešne zvolení. Okresnou administrátorkou sa stala Zuzana Plevíková. Predstúpili taktiež Richard Takáč, Marián Saloň a Igor Melicher, ktorí diskutovali na aktuálne výzvy v strane a na otázky od delegátov/delegátiek. V závere K. Hejbalová poďakovala delegátom/delegátkam za aktívnu účasť a diskusiu.

 

Okresný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 4.12.2017

V Spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom sa dňa 4.12.2017 uskutočnil Okresný snem strany SMER-SD.  Predseda okresnej organizácie Dušan Bublavý predstavil nový politický program strany Smer-sd 54 delegátom. Nový politický program vychádza zo stavu slovenskej spoločnosti a osobitne slovenskej politickej scény a je odpoveďou na kľúčové výzvy a problémy Slovenska. Tento program bude oficiálne predstavený na nadchádzajúcom celoslovenskom sneme strany Smer-sd v Martine. Okresný predseda taktiež zhodnotil výsledky volieb do VÚC v rámci celého Slovenska a najmä Trenčianskeho kraja, kde konštatoval, že v okrese Nové Mesto nad Váhom sme dosiahli najlepší výsledok  zo všetkých volebných obvodov v kraji,   pretože štyria poslanci našej koalície z možných piatich boli zvolení do zastupiteľstva vyššieho územného celku.  V závere D. Bublavý poďakoval jednotlivým členom strany za aktívny prístup, dobrú prácu a podporu, delegátom poďakoval za účasť na sneme a poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.

 

Okresný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 6.2.2017

V pondelok 6.2.2017 sa konal v Spoločenskom dome v Novom Meste nad Váhom Snem Okresnej organizácie strany SMER-SD. Šesťdesiat delegátov privítalo vzácneho hosťa predsedu Krajskej rady SMER-SD, poslanca NR SR, župana Jaroslava Bašku. Predseda Okresnej organizácie  Dušan Bublavý vo svojej správe zhodnotil činnosť okresnej organizácie za uplynulé obdobie a predložil návrh Postupu Okresnej organizácie v príprave a zabezpečení volieb do VÚC, ktoré sa budú konať v tomto roku. Poukázal na nedostatky  a ocenil dosiahnuté výsledky. Krajský predseda Jaroslav Baška ocenil prácu okresnej organizácie, poďakoval všetkým členom za aktívny prístup a podrobne informoval o najbližších úlohách strany a o aktuálnej politickej situácii. V diskusii delegáti poukázali na aktuálne problémy v spoločnosti a regióne. Delegáti snemu v uznesení schválili stanovené úlohy na nastávajúce obdobie. V závere D. Bublavý poďakoval delegátom za účasť na sneme.

 

Okresný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 24.05.2016

V pondelok dňa 25.4.2016 sa konal Okresný snem strany SMER-SD . V sále Spoločenského domu  v Novom Meste nad Váhom sa zišlo 76 delegátov, aby za prítomnosti župana TSK, poslanca NR SR a predsedu Krajskej rady SMER-SD   Jaroslava Bašku zhodnotili výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, priebeh a úroveň volebnej kampane a prijali základné úlohy a východiská k príprave volieb do VÚC a komunálnych volieb. Okresný  predseda SMER-SD Dušan Bublavý kriticky a vecne zhodnotil dosiahnuté výsledky a poukázal na nedostatky, ktoré sa v budúcnosti nesmú opakovať. J. Baška v príhovore delegátom ocenil prácu Okresnej organizácie SMER-SD v Novom Meste nad Váhom a poďakoval za aktívny prístup. Okres Nové Mesto nad Váhom dosiahol aj vo voľbách do NR SR výrazne lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Informoval o aktuálnych úlohách VÚC a vyzval na dôslednú prípravu volieb do VÚC a volieb do obecných a mestských zastupiteľstiev. Schválené závery snemu dávajú predpoklad, že Okresná organizácia SMER-SD v Novom Meste nad Váhom je pripravená aj na náročné úlohy, ktoré zvládne. Dôkazom toho bola aj vecná, otvorená a miestami kritická diskusia  delegátov snemu. 

 

Okresný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 23.02.2015

V Dome osvety v Novom Meste nad Váhom sa dňa 23.2.2015 zišli delegáti na okresnom sneme strany SMER-SD.  Delegáti zhodnotili činnosť okresnej organizácie  za ročné obdobie a prijali úlohy smerujúce k príprave parlamentných volieb, ktoré sa budú konať začiatkom roka 2016. Za najvýznamnejšiu úlohu predchádzajúceho obdobia boli označené  komunálne voľby.  Strana SMER-SD  komunálne voľby v okrese s veľkou prevahou vyhrala.  Z 32 starostov  a dvoch primátorov bolo za stranu SMER -SD zvolených 22 starostov a 2 primátori. Delegáti snemu prijali uznesenie ktorým zahájili prípravu na budúcoročné voľby do slovenského parlamentu. Predseda okresnej organizácie Mgr. Dušan Bublavý poďakoval všetkým členom a sympatizantom strany za dobrú prácu a podporu.

 

Okresný snem strany SMER-SD v Novom Meste nad Váhom 3.3.2014

Dňa 3.3.2014 sa uskutočnil v  Novom Meste nad Váhom Okresný snem strany SMER-SD. Ako hostia sa rokovania zúčastnili podpredseda strany a minister školstva Dušan Čaplovič a predseda KR SMER-SD a župan TSK Jaroslav Baška. Na programe rokovania snemu bola príprava a zabezpečenie voľby prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a komunálnych volieb v roku 2014. Takmer sto delegátov si vypočulo správu o činnosti Okresnej organizácie SMER-SD, ktorú predniesol predseda OR Dušan Bublavý a zaujímavé vystúpenia hostí. Vecná a bohatá diskusia delegátov potvrdila odhodlanie  naplniť strategický cieľ, ktorým je víťazstvo strany SMER-SD vo všetkých troch voľbách. Delegáti snemu na záver prijali postup a konkrétne úlohy zamerané na splnenie strategického cieľa.

 

Okresný snem strany SMER- SD v Novom Meste nad Váhom 1.7.2013

Dňa 1.7.2013 sa konal Okresný snem strany SMER- sociálna demokracia v Novom Meste nad Váhom.Hosťom rokovania bol predseda Krajskej rady SMER-SD a poslanec NR SR Jaroslav Baška.