REGIONÁLNA SPOMIENKA NA 98. VÝROČIE TRAGICKEJ SMRTI GENERÁLA M.R.ŠTEFÁNIKA 3.5.2017

Nachádzate sa tu

3. 5. 2017

Okresný predseda a poslanec NR SR Mgr. Dušan Bublavý sa 3.5.2017 spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanca NR SR Ing. Jaroslavom Baškom zúčastnili regionálnej spomienky na 98. výročie tragickej smrti Generála M.R.Štefánika. aj napriek nepriaznivému počasiu sa spomienky zúčastnili predstavitelia samospráv, zástupcovia štátnej správy aj okresu Nové Mesto nad Váhom a mnohé iné osobnosti. Veľmi pôsobivé boli deti, ktoré priniesli prvé jarné kvety a oheň, ktorým sa už tradične zapaľujú postranné vatry na mohyle. Verme, že predstavujú našu budúcnosť aj to, že v našich srdciach stále horí plameň národnej hrdosti a vďačnosti veľkému synovi slovenského národa!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality