Prehľad udalostí od 5. - 8. 6. 2017

Nachádzate sa tu

13. 6. 2017

R.FICO: Ľudia pracujúci v poľnohospodárstve si zaslúžia vďaku a rešpekt

Ľudia pracujúci v poľnohospodárstve robia pre Slovensko veľa a zaslúžia si našu úctu. Uviedol to počas otvorenia 6. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa 2017 predseda vlády SR Robert Fico. Prehliadka pestovania plodín v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky je zameraná na prezentáciu rôznych spôsobov ochrany a výživy rastlín. Dopĺňa ju výstava poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat. "Chodím sem už šiesty rok a každý rok chodím aj na žatvu. Vždy si nájdem nejaký kus Slovenska, kde chcem spoločne s ministerkou pôdohospodárstva vzdať úctu ľuďom, ktorí robia pre túto krajinu neuveriteľne veľa. Aj v roku 2017 je našou povinnosťou prejavovať vďaku a rešpekt ľuďom, ktorí pracujú na vidieku a v poľnohospodárstve. Je jedno, či to bude na žatve, alebo na podujatiach tohto typu," uviedol R. Fico.

Na rozlohe 30 hektárov sa predstavuje 120 vystavovateľov. Tento rok tam návštevníci nájdu aj špeciálnu rastlinnú výrobu s vyše 25 druhmi plodín zeleniny. Súčasťou podujatia je aj seminár Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na tému utláčanie pôdy, jej príčiny, dosahy jej utláčania a možnosti jej eliminácie, nechýba ani individuálne predvádzanie poľnohospodárskej techniky a strojov. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky poskytuje odborné poradenstvo a Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum predstavuje výskum, vývoj a inovácie pre rastlinnú výrobu. (Zdroj: TASR)

Brífing premiéra: http://www.vlada.gov.sk/rfico-ludia-pracujuci-v-polnohospodarstve-si-zasluzia-vdaku-a-respekt/

Fico o pochode: Médiá si urobia akciu a všetci sú z toho úúú, že veľká akcia

https://dennikn.sk/minuta/787024/

 

Rokovanie vlády SR - 61. schôdza

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/924

TK po rokovaní vlády: http://www.vlada.gov.sk/tlacova-konferencia-predsedu-vlady-sr-po-rokovani-vlady-7-juna-2017/

Viac na:  www.smertv.sk

 

Viac ako 60 krajín sveta sa spojilo v boji proti daňovým únikom

Ministri financií a poverení zástupcovia viac ako šesťdesiatich krajín sveta v Paríži podpísali Mnohostranný dohovor o zavedení opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami. Ide o ďalší krok v medzinárodnom boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Slávnostný podpis bol súčasťou výročného Ministerského zasadnutia Rady OECD. Podpisom dohovoru sa zavŕšili rokovania o tomto opatrení, ktorého prijatím dôjde k úpravám viac ako tisícsto zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.

Za Slovenskú republiku dohovor podpísal minister financií Peter Kažimír. „Toto je žiaľ realita, vo svete stále prebieha boj s daňovými únikmi. O to viac oceňujem, že sme podpísali tento dohovor a môžeme byť pri tom keď sa štáty spájajú a poukazujú na tých, ktorí sa snažia obchádzať pravidlá“, uviedol minister financií po podpise dohovoru. Minister financií verí, že sa k dohovoru budú postupne pripájať aj ďalšie krajiny. Mnohostranný dohovor je jedným z výstupov projektu OECD/G20 na riešenie narúšania základov dane a presunov zisku („Projekt BEPS”). Tento krok by mal zabrániť tzv. stratégiám daňového plánovania, ktoré využívajú medzery a nesúlady v daňových pravidlách jednotlivých krajín na umelé presúvanie ziskov do lokalít s nízkymi alebo nulovými daňami. V nich realizujú minimálnu, alebo žiadnu podnikateľskú činnosť, čo vedie k únikom na dani z príjmov právnických osôb. S cieľom zabrániť takýmto postupom dohovor implementuje viaceré akcie BEPS, ako napr. opatrenia v oblasti zneužívania zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, mechanizmov riešenia daňových sporov, neutralizácie zneužívania hybridných schém a vyhýbania sa situáciám existencie stálej prevádzkarne. Dohovor nadobudne definitívnu platnosť po tom, čo ho na vnútroštátnej úrovni schváli minimálne 5 krajín, ktoré sa podpisu zúčastnili. Následne bude premietnutý do bilaterálnych zmluvných záväzkov signatárskych štátov v rozsahu, v akom sa stretnú národné pozície a požiadavky na úpravu zvolených bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. SR na úpravy prostredníctvom multilaterálneho dohovoru vybrala všetkých svojich 64 platných a účinných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. (Zdroj: MF SR)

 

Lajčák sa zastal Kaliňáka: Ak tu bude demonštrácia za fašizmus, tiež si budeme hovoriť, že to chce verejnosť?

Rozhovor si môžete pozrieť tu: http://hnonline.sk/slovensko/973316-anketa

 

MH SR pridalo viac peňazí na podporu podnikov

Ministerstvo hospodárstva SR navýšilo objem financií určených na podporu mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom výziev operačného programu Výskum a inovácie. Záujemcovia o podporu môžu predkladať žiadosti ešte do konca júna 2017. Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie pre veľký záujem zo strany podnikateľov pristúpilo k zvýšeniu sumy finančných prostriedkov v rámci výziev zameraných na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03) a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04). Pri výzve zameranej na podporu nových a začínajúcich podnikov boli prostriedky navýšené z pôvodnej výšky 30 miliónov eur na 35 miliónov eur. V rámci výzvy určenej existujúcim podnikom sa alokácia zvýšila z pôvodnej výšky 40 miliónov eur na 50 miliónov eur. Realizáciou projektu podporeného v rámci spomínaných výziev musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu (výrobku alebo služby) žiadateľa na trh, alebo k inovácii produkčného procesu. Predmetom projektu musí byť buď nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa, alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne môžu byť predmetom projektu aj ďalšie aktivity bližšie špecifikované priamo vo výzvach.

 V súvislosti s očakávaným vyčerpaním finančných prostriedkov Ministerstvo hospodárstva SR plánuje ukončením 3. hodnotiaceho kola obidve výzvy uzavrieť. Pre prípadných záujemcov o podporu v rámci týchto výziev je teda pravdepodobne posledný možný termín na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 30. jún 2017. Po tomto dátume už nebude možné predkladať žiadosti.

Viac informácií o výzvach môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy opvai@siea.gov.sk. (Zdroj: MH SR)

 

Kaliňákov odkaz protestujúcim: Keď urobím nejakú chybu, potom skončím

Študenti, ktorí pochody organizujú, si podľa Kaliňáka svoje názory vytvorili na základe nepravdivých a demagogických článkov.  Minister vnútra Robert Kaliňák vo svojej funkcii nekončí ani po tohto týždňových protestoch proti korupcii, kde jeho odchod žiadali tisícky ľudí. Tvrdí, že odstúpi až vtedy, keď urobí nejakú chybu. „Bol som ja niekedy podozrivý z korupcie? Povedzte mi nejakú kauzu. Tí ľudia na ulici majú svoj názor a ja som hrdý na to, že toto je krajina, kde môžu prejaviť svoj názor bez ohľadu na to, že ja môžem povedať, že je nesprávny,“ vyhlásil dnes šéf rezortu vnútra. Študenti, ktorí pochody organizujú, si podľa neho svoje názory vytvorili na základe nepravdivých a demagogických článkov. „Ja som nemal žiadny korupčný škandál, ani som sa ničoho nedopustil,“ dodal. Kaliňák v minulosti obchodoval s podnikateľom Ladislavom Bašternákom, ktorý čelí obvineniu z daňových podvodov. Pred štyrmi rokmi od neho kúpil podiel vo firme B. A. Haus. „Kúpením nejakej veci končí vzťah, nezačína,“ argumentuje dnes Kaliňák. Minister vnútra opakuje, že o zložení vlády a parlamentu rozhodujú voľby. Dôvera ministra sa podľa neho odvíja od niekoľkých faktorov. „Predovšetkým od premiéra, od koaličných partnerov a parlamentu. Už dvakrát sa ma pokúsili odvolať, nedôvera mi vyslovená nebola.“ Organizátorom protestov tiež odkazuje, že ak chcú ovplyvňovať dianie v štáte, nech si založia vlastnú stranu a idú s ňou do volieb. (Zdroj: www.aktuality.sk)

Viac: https://www.aktuality.sk/clanok/495045/kalinakov-odkaz-protestujucim-ked...

 

Rada by som upriamila Vašu pozornosť na zaujímavé, objektívne a pravdivé informácie týkajúce sa bezpečnosti na Slovensku:

https://www.facebook.com/bezpecnenaslovensku/?fref=ts

 

 

 

 

Aktuality