Pre podnikateľov a nezamestnaných

Nachádzate sa tu

Praxou k zamestnaniu

Poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvorenia pracovného miesta z účelom mentorovaného zapracovania a praxe.

 

 

Šanca na zamestnanie

Finančný príspevok sa  poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného UoZna plný pracovný úväzok alebo na polovičný pracovný úväzok na dobu minimálne 3 mesiace, pričom finančný príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje najmenej počas 3 a najviac počas 9 kalendárnych mesiacov. Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať.