PETIČNÉ HÁRKY A AKO ICH ODOVZDAŤ

Nachádzate sa tu

16. 2. 2021

Podpisový “referendový” hárok je potrebné čitateľne vyplniť. Ideálne paličkovým písmom. 

Ak viete o niekom vo vašom okolí, kto by chcel podpísať petičný hárok a napríklad nemá počítač alebo tlačiareň, môže sa podpísať na váš hárok, ktorý obsahuje 10 riadkov. 

Ak jeden hárok bude málo, môžete ich vytlačiť koľko potrebujete.

Zberné miesto v okrese Nové Mesto nad Váhom:

Fraňa Kráľa 9, Nové Mesto nad Váhom

ALEBO MÔŽETE VYPLNENÉ PETIČNÉ HÁRKY POSLAŤ POŠTOU NA ADRESU:

Referendum 2021
P. O. Box 812 08
Bratislava 811 08

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: 

Kvetoslava Hejbalová - predsedníčka OO SMER-SD - 0903443837

Zuzana Plevíková - okresná administrátorka - 0911363811

Aktuality