Oslava 120. výročia DHZ Pobedim

Nachádzate sa tu

14. 5. 2017

V nedeľu 14. mája 2017 sa uskutočnila oslava 120. výročia DHZ Pobedim. Oslava sa začala v kostole sv. Michala archanjela, pokračovala uctením hasičov, ktorí snívajú svoj večný sen na cintoríne a ďalej poctou sv. Floriánovi pri soche svätca. V sieni sobášky, za prítomnosti hostí, odzneli slávnostné príhovory,nasledovali odovzdania ďakovných a pamätných diplomov a tiež povýšenia členov DHZ Pobedim. Ocenením činnosti hasičov bolo prevzatie čestnej zástavy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. 

http://pobedim.sk/wp/oslava-120-vyrocia-dhz-pobedim/

http://pobedim.sk/wp/fotogaleria/oslava-120-vyrocia-dhz/

Aktuality