Naša kandidátka na poslankyňu NR SR za okres Nové Mesto nad Váhom

Nachádzate sa tu

29. 2. 2020

Vážení občania

Som kandidátkou na poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia, ktorá sa uchádza o vašu priazeň pod číslom 19. Na kandidátke mám číslo 52. Rada využívam túto možnosť a prihováram sa k vám nie len ako kandidátka na poslankyňu Národnej rady, ale aj ako vaša spoluobčianka, suseda, kolegyňa, spolupracovníčka, skrátka ako jedna z vás.

Som skúsenou stredoškolskou pedagogičkou so znalosťou riadiacej práce. Pracujem na SOŠ OaS v Novom Meste nad Váhom vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pre mimoškolskú činnosť. Som poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom od roku 2006. V rokoch 2011-2018 som pracovala vo funkcii zástupcu primátora mesta. Zodpovedala som za školstvo, kultúru a bytovú politiku mesta. Vždy som sa zaujímala o potreby vás občanov a vašepožiadavky som sa snažila riešiť. Dve volebné obdobia som bola aj poslankyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Skrátka som rodenou Novomeštiankou telom aj dušou a som na naše mesto hrdá.

Mám hlboké sociálne cítenie čo poznačilo celý môj súkromný, pracovný a politický život. Moje sociálno demokratické presvedčenie premietam do života a praxe prostredníctvom strany SMER-sociálna demokracia a chcela by som pokiaľ mi date dôveru vo voľbách, obhajovať vaše záujmy a potreby aj ako poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. V tomto období postupne vrcholí volebná kampaň, ktorá by mala byť súťažou medzi kandidujúcimi politickými stranami a hnutiami. Mala by to byť súťaž programov a projektov kandidujúcich strán, projektov v ktorých by ste sa mali nájsť práve vy občania a mali by ste sa dozvedieť čo konkrétne vás čaká ak voľby vahrá tá politická strana ktorú ste volili. Žiaľ opak je pravdou. Občan je vo volebnej kampani u väčšiny kandidujúcich strán na poslednom mieste. Hlavným motívom je urážanie súperov, ohováranie, vymýšľanie rôznych afér, zneužívanie médií a hlavne nadávanie na SMER-sociálna demokracia a jej predsedu Roberta Fica. Hrubé, vulgárne správanie sa niektorých predstaviteľov najmä opozičných strán vyvoláva v spoločnosti napätie a nedáva žiadnu záruku že ak táto politická skupina vyhrá voľby bude sa žiť na Slovensku lepšie a v lepšej, ľudskejšej atmosfére.

Strana SMER-SD vám ponúka program, ktorý je zábezpekou že naše Slovensko bude aj po voľbách sociálnym štátom v ktorom nám záleží na každom človeku.

Je to program, v ktorom chceme sociálne spravodlivé Slovensko. Chceme Slovensko, ktoré dokáže zabezpečiť dôstojnú jeseň pre svojich seniorov. My, sociálni demokrati, sme si vybrali všetkých ľudí na Slovensku, aby sme bojovali za ich lepší život. Smer je jedinou nespochybniteľnou sociálnou demokraciou na Slovensku.

Ak bude Smer sociálna demokracia vo vláde, chce presadiť tri zásadné piliere. Prvým pilierom je 13. dôchodok pre dôchodcov. Trinásty dôchodok bude určený pre každého dôchodcu vo výške priemerného dôchodku čo je v súčasnosti 460 eur.

Druhým pilierom je 13. rodinný prídavok vyplácaný v auguste. Rodinám chceme ponúknuť 13. rodinný prídavok vyplácaný v auguste. Budeme navrhovať výšku 400 eur. na každé dieťa.

Tretí pilier nášho volebného programu sa týka posilnenia pozícií slovenských lekárov v našom zdravotníctve tak, aby mladí lekári po skončení vysokoškolského štúdia nemohli bez zodpovednosti odchádzať do zahraničia a ignorovať že na ich štúdium sa skladali všetci občania. Smer bude pokračovať v sociálnych opatreniach a nepripustí ich rušenie. Strana SMER sa nikdy neuchilovala k planým sľubom. Za nás dnes hovoria skutky, konkrétne opatrenia pre ľudí, ktoré dvanásť rokov zlepšovali ich každodenný život. Sme vypočítateľnou, demokratickou a stabilnou ľavicovou stranou. Svet sa mení a zmeny čakajú aj Slovensko. Môžu to byť zmeny nezodpovedné, ktoré nebudú brať ohľad na ľudí a budú len pre úzku skupinu vyvolených a bohatých, alebo to budú zmeny zodpovedné, sprevádzané dlhodobou víziou Slovenska na desaťročia dopredu. Strana SMER-SD takúto víziu ponúka a takúto zodpovednú zmenu je rozhodnutá Slovensku priniesť. K tomu však potrebujeme vašu dôveru, ktorú môžete prejaviť v parlamentných voľbách, keď budete voliť SMER – SD.

Vážení občania,
Sme jeden národ a najsilnejší sme vždy vtedy, keď ťaháme za jeden povraz. A preto znovu hovoríme, že chceme jednotné a zmierené Slovensko. Chceme sociálne spravodlivé Slovensko, ktoré posilňuje a upevňuje medzigeneračnú solidaritu. Chceme Slovensko, ktoré dokáže zabezpečiť dôstojnú jeseň života pre svojich seniorov a poctivé podmienky pre pracujúcich.

Každý občan musí mať rovnaké možnosti bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza.

Hovoríme o spravodlivom Slovensku, kde pravidlá platia rovnako pre všetkých. Chceme Slovensko, ktoré je bezpečnou domovinou pre svojich občanov. My, sociálni demokrati, sme si vybrali všetkých ľudí na Slovensku, aby sme bojovali za ich lepší život.

Volte číslo 19

Podporte moju kandidatúru zakrúžkovaním čísla 52 na kandidátke SMER –u

Ďakujem vám za pozornosť a podporu!!!

Prajem vám šťastnú ruku vo voľbách

Prihovárala sa vám Kvetoslava Hejbalová

 

 

Aktuality