KRAJSKÉ OSLAVY 76. VÝROČIA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

Nachádzate sa tu

22. 8. 2020

Krajské oslavy SNP začnú v sobotu 22. augusta 2020 v netradičnom čase o 10.30 h koncertom vojenskej hudby. Pokračovať budú o 11.00 h pietnym aktom kladenia vencov. O 11.30 h ukončia program na Jankovom vŕšku vzácni hostia svojimi slávnostnými prejavmi a príhovormi.

Pozvánky