Exkurzia študentov v NR SR - Bratislava

Nachádzate sa tu

11. 5. 2017

Názov akcie: Exkurzia študentov v NR SR - Bratislava 
 
Organizátori: Ing. Jaroslav Baška, Mgr. Dušan Bublavý, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom  
 
Termín: 11.05.2017 t.j. štvrtok 
 
Sprevádzajúci: zamestnanec kancelárie NR SR 
 
Diskusia – kinosála: Ing. Jaroslav Baška – poslanec NR SR, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja                                  

Mgr. Dušan Bublavý – poslanec NR SR, starosta obce Častkovce 
 
Plánovaný harmonogram akcie: 
 
09.00 hod – odchod autobusu z Nového Mesta nad Váhom – parkovisko pred Gymnáziom

10.00 hod - príchod do Bratislavy - Avion Shopping Park

12.15 hod – odchod z Avionu do NR SR

12.30 hod – prehliadka Barokovej záhrady pri Bratislavskom hrade

13.00 hod – NR SR - bezpečnostná prehliadka

13.05 hod – exkurzia v NR SR – zamestnanec NR SR                

13.30 hod - diskusia – kinosála - Ing. Jaroslav Baška - poslanec NR SR, predseda TSK - Mgr. Dušan Bublavý – poslanec NR SR, starosta obce Častkovce

14.00 hod - zasadnutie NR SR - balkón rokovacej sály – Hodina otázok

14.50 hod – odchod z NR SR a Bratislavy  

16.00 hod - príchod autobusu do Nového Mesta nad Váhom – parkovisko pred Gymnáziom 

Harmonogram sa môže podľa vyťaženosti a pracovných povinností pánov poslancov priebežne meniť. 
 
V Trenčíne, dňa 18.04.2017 
 
Vypracovali: Ing. Marek Briestenský                       Bc. Martin Všelko – člen predsedníctva Rady mládeže Trenčianskeho kraja  
 
Kontakt: marekbriestenskypb@gmail.com 

Aktuality