Bezplatné právne poradenstvo

Nachádzate sa tu

Oznamujeme občanom, že môžu využiť

Bezplatné právne poradenstvo

Miesto:
Kancelária poslanca NR SR D. Bublavého,
ul. Fraňa Kráľa č. 9
Nové Mesto nad Váhom


Termín: Každú nepárnu stredu a podľa rozpisu
Čas konania: od 13.00 hod. do 16.00 hod.
 
Kontakt: Ing. Ľubomír Miklánek,  mobil: 0905/879362
kancelária: 032/7717035
email: miklanek.lubomir@gmail.com
                       
Forma poskytovania poradenstva:
Osobne, písomne, telefonicky a emailom