aktuality

Nachádzate sa tu

Výsledky volieb do VÚC

V okrese Nové Mesto nad Váhom sme dosiahli najlepší výsledok vo voľbách do zastupiteľstva VÚC zo všetkých volebných obvodov v kraji, pretože štyria poslanci našej koalície z možných piatich boli zvolení do zastupiteľstva vyššieho územného celku.  Za týmto volebným úspechom nášho okresu sa skrývate predovšetkým vy, naši voliči a priaznivci, za čo vám srdečne ďakujeme!      

Zvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Prehľad udalostí od 16.10.2017

Konferencia strany SMER – sociálna demokracia
V sobotu 21. októbra sa v Nitre konala konferencia strany SMER – SD, na ktorej
čelní predstavitelia odprezentovali odpočty rezortných opatrení a zadefinovali úlohy,
ktoré chcú realizovať v bližšom či vzdialenejšom horizonte. Kompletné vystúpenia
spolu s prijatým materiálom si môžete pozrieť na:
http://strana-smer.sk/r- fico-smer- sd-plni- sny-mikulasa- dzurindu

Ani obec Lubina nezabúda na seniorov

Ani obec Lubina nezabúda na svojich seniorov a každoročne v mesiaci október pripravuje oslavy Mesiaca úcty k starším. Počas nich sa stretli seniori s našimi kandidátmi na poslancov do VÚC.

Svojím príhovorom privítal seniorov i hostí starosta obce Martin Beňatinský. Za hostí sa prihovoril poslanec NRSR Dušan Bublavý, ktorý vyjadril úctu všetkým seniorom a poprial im hlavne veľa zdravia, lásky od najbližších a taktiež čo najkrajšiu jeseň života.   

Úcta starším v okrese Nové Mesto nad Váhom

Počas uplynulého víkendu sa vo viacerých obciach v okrese Nové Mesto nad Váhom uskutočnili milé posedenia so seniormi v rámci Mesiaca úcty k starším.  Seniorom vďačíme za mnohé. Nezabudli na to ani v Hrachovišti, Novej Bošáci, Považanoch. Patrí už k tradícii, že počas októbra jednotlivé mestá a obce organizujú posedenia so seniormi. V rámci Mesiaca úcty k starším sa chcú tejto generácii poďakovať za celoživotnú prácu, ktorú pre svoje mesto a kraj vykonali počas života. Milého posedenia so seniormi  sa zúčastnili aj naši kandidáti za poslancov do VÚC.

Členská schôdza okresnej organizácie Nové Mesto nad Váhom

Okresná organizácia strany SMER – SD v Novom Meste nad Váhom  v piatok 20.10.2017 zorganizovala členskú schôdzu zameranú na záverečné obdobie príprav volieb do VÚC. Predseda Okresnej organizácie SMER- SD Dušan Bublavý zhodnotil proces prípravy volieb vrátane výsledkov rokovaní s koaličnými partnermi, proces zostavovania kandidátky a ďalšie zabezpečenie, stratégiu volebnej kampane. V závere svojho vystúpenia poďakoval za činnosť a prácu v okresnej organizácii SMER – SD.

 

Spracovala: Katarína Peterková

Stránky