aktuality

Nachádzate sa tu

Pietny akt k oslobodeniu mesta Nové Mesto nad váhom

V piatok 6.4.2018 sa uskutočnilo v Novom Meste nad Váhom pietne stretnutie k 73.výročiu oslobodenia mesta. Za prítomnosti poslanca NR SR Dušana Bublavého, poslancov TSK, predstaviteľov mesta a významných hostí si občania pripomenuli hrdinské činy rumunských vojakov, ktorí položili svoje životy pri oslobodzovaní Nového Mesta nad Váhom.

Česť ich pamiatke!

 

Spracovala: Katarína Peterková

Na kávičke s možnosťami u riaditeľa úradu PSVaR Vladimíra Sumbala

22.3.2018 sa uskutočnilo stretnutie študentov 4. ročníkov stredných škôl okresu Nové Mesto nad Váhom. Pri „kávičke“ mali možnosť študenti diskutovať s riaditeľom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste nad Váhom Mgr. Sumbalom o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. V priebehu dvoch hodín pri neformálnej besede sa študenti dozvedeli o organizačnej štruktúre úradu, o spôsobe práce pracovníkov úradu, ale aj o tom, ako je dôležité dopredu rozmýšľať, čo kto chce robiť po ukončení štúdia. 

 Mgr. Vladimír Sumbal

 riaditeľ úradu

Piata výjazdová porada prezidenta HaZZ

V rámci piatej výjazdovej porady prezidenta HaZZ navštívili predstavitelia zboru v utorok dobrovoľných hasičov v Pobedime. Predvčerajšej návštevy sa za Hasičský a záchranný zbor zúčastnili predstavitelia Prezídia HaZZ, krajskí riaditelia a generálny sekretár DPO SR, ktorých privítali starosta obce Pobedim Martin Lednický, poslanec NR SR Dušan Bublavý, prednostka Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom Andrea Augustínová, poslanci obce a členovia DHZO Pobedim.

Stránky