aktuality

Nachádzate sa tu

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine tento rok s významným výročím

Spracovala: Katarína PeterkováVeľká Javorina patrí k miestam, kde majú Slováci a Česi k sebe najbližšie. História novodobých Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa začala písať v roku 1990, keď na Veľkej Javorine vyrástol pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. V nedeľu 29. júla 2018 si špecifický a nadštandardný vzťah medzi dvoma krajinami prišli počas 26.

Hrachová cesta do rozprávky

Hrachová cesta do rozprávky je najmasovejším  kultúrnym podujatím, ktoré sa spája s obcou Hrachovište. Zúčastňuje sa ho niekoľko stoviek  ľudí z blízkeho či vzdialeného  okolia.  Aj taká  malá obec ktorá nemá ani 800 obyvateľov je schopná zorganizovať deň plný poučenia, zážitkov a nevšedných spomienok.

Spracovala: Katarína Peterková

Verejnosť rozhodla, že nová cyklistická tepna kraja ponesie názov Vážska cyklomagistrála

Presne pol roka mohla verejnosť s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja posielať svoje návrhy, ako by sa mala volať 100 km dlhá cyklotrasa, ktorú aktívne buduje Trenčianska župa od novembra 2017. Vo verejnom hlasovaní sa o priazeň ľudí uchádzali tri názvy, z ktorých 22. mája 2018 vzišiel nový názov najdôležitejšej cyklistickej tepny kraja. 

komunálne voľby

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 6. júla 2018

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí a

určujem

1.    deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,

Deň mesta Nové Mesto nad Váhom

V rámci tradičného podujatia Dni mesta pribudlo k nositeľom titulu osobnosť mesta päť nových laureátov.

Čestná cena sa udeľuje popredným osobnostiam mesta, ktoré výraznou mierou prispeli k jeho rozvoju a zviditeľneniu v rôznych oblastiach života.

V tomto roku cenu získalo päť osobností z oblasti medicíny, športu, komunálnej politiky, školstva a spoločenského a kultúrneho života.

Komunálna akadémia 2018

Volám sa Zuzana Plevíková a zúčastnila som sa projektu prvého ročníka Komunálnej akadémie 2018 pod záštitou Mladých sociálnych demokratov v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung, kde 15 mladých ľudí pracovalo na svojej "pripravenosti" pre vstup do komunálnej politiky, alebo zlepšení ich ďalšieho pôsobenia v nej.

Poslanec NRSR Dušan Bublavý predložil novelu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

Zvýšenie platov starostov a primátorov má priniesť novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktorú predložil poslanec NRSR Dušan Bublavý. Právna norma by mala tiež obmedziť navyšovanie základného platu starostov a primátorov prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent. Novela upravuje aj odstupné pre šéfov miest a obcí. Jeho výška sa má odvíjať od dĺžky výkonu funkcie.

Poslanec NRSR Dušan Bublavý:

MDD v Častkovciach

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne  oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Je to deň v roku, na ktorý sa tešia všetky deti, pretože to je ich deň. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete.

Stránky