aktuality

Nachádzate sa tu

Exkurzia študentov v NR SR - Bratislava

Názov akcie: Exkurzia študentov v NR SR - Bratislava 
 
Organizátori: Ing. Jaroslav Baška, Mgr. Dušan Bublavý, Rada mládeže Trenčianskeho kraja, Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom  
 
Termín: 11.05.2017 t.j. štvrtok 
 
Sprevádzajúci: zamestnanec kancelárie NR SR 
 
Diskusia – kinosála: Ing. Jaroslav Baška – poslanec NR SR, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja                                  

Prehľad udalostí od 17. - 21.4. 2017

Prehľad udalostí od 17. - 21.4. 2017

STANOVISKO PREDSEDU VLÁDY SR K POCHODU PROTI KORUPCII

Ako predseda vlády som vždy rešpektoval právo občanov na vyjadrenie vlastného názoru a vnímam ho ako jeden zo základných pilierov demokracie. Je dobre, ak sa mladí ľudia aktívne zaujímajú o dianie v krajine a sú pripravení pomôcť jej konkrétnymi skutkami. Osobitne oceňujem každú iniciatívu, ktorá reflektuje autentické postoje časti verejnosti a ktorá uprednostňuje občianske požiadavky pred politickými.

Celonárodná spomienka na J. M. Hurbana

Slovenský národovec, evanjelický farár, politik, novinár, spisovateľ a literárny kritik Jozef Miloslav Hurban bol prínosom pre celý národ. Generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku Miloš Klátik to povedal počas bohoslužby pri príležitosti celonárodnej a cirkevnej spomienky 200. výročia narodenia J. M. Hurbana, ktorá sa konala v jeho rodnej obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom dňa 19.3.2017.

Stránky