aktuality

Nachádzate sa tu

Predsedovia a poslanci parlamentov Vyšehradskej štvorky sa stretli na futbalovom ihrisku v Poprade

Predsedovia a poslanci parlamentov Vyšehradskej štvorky sa stretli na futbalovom ihrisku Národného tréningového centra v Poprade. Na ihrisku nechýbal ani poslanec NRSR Dušan Bublavý.

Existujú situácie kedy sa dokážu koaliční i opoziční poslanci spojiť a ťahať za jeden povraz. Dokázali to aj koncom týždňa v Poprade, kedy sa v zápase tímov politikov z V4 v jednom tíme objavili koaliční i opoziční poslanci.

Spracovala: Katarína Peterková

Deň mesta Nové Mesto nad Váhom

V rámci tradičného podujatia Dni mesta pribudlo k nositeľom titulu osobnosť mesta päť nových laureátov.

Čestná cena sa udeľuje popredným osobnostiam mesta, ktoré výraznou mierou prispeli k jeho rozvoju a zviditeľneniu v rôznych oblastiach života.

V tomto roku cenu získalo päť osobností z oblasti medicíny, športu, komunálnej politiky, školstva a spoločenského a kultúrneho života.

74. výročie oslobodenia obce Podolie

Na spomienkovú slávnosť, 74. výročie oslobodenia obce Podolie prijali pozvanie aj  poslanec NR SR Dušan Bublavý, členovia z Klubu generálov SR, z Klubu vojakov SR a OV SZPB Nové Mesto nad Váhom. Celá slávnosť začala sv. omšou pri soche Božského srdca, ktorú slávil náš pán farár vdp. Štefan Šoka a vojenský kňaz vdp. Michal Križák. Po sv. omši nasledovala Hymna SR, po ktorej predniesla zástupkyňa starostu Daniela Maráková krásnu báseň od M. Rázusa s názvom Matka. Všetkých prítomných privítal a hostí menovite predstavil pán starosta Rastislav Bobocký.

Slavnosť sadenia lipy slobody

V nedeľu 5. mája 2019 sa v Skalici uskutočnilo Spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika a sadenie Lipy slobody. V Jezuitskom kostole v Skalici privítala hostí Ľudová hudba Skaličan.Medzi hosťami nechýbali ani predstavitelia Javorinského výboru Ľubomír Miklánek a Martin Beňatinský. Po príhovoroch hostí odzneli príspevky PhDr. Viery Drahošovej Sto rokov od sadenia Lipy slobody v Skalici a PhDr. Richarda Dršku Osobnosť M. R. Štefánika. V kultúrnom programe vystúpili Chrámový zbor Cantamus Domino zo Skalice a zbor Barbastella z Hodonína.

Deň matiek v obci Častkovce

Druhá májová nedeľa je deň, kedy majú sviatok všetky mamičky, inak to nebolo ani v obci v Častkovce. Každoročne sa v kultúrnom dome stretnú nielen mamičky, ale veľká časť obyvateľov obce Častkovce, a tak si úctia tento sviatok. Deti zo škôlky svojim kultúrnym programom vždy vdýchnu tomuto sviatku tú správnu atmosféru, a takto to tomu bolo aj tentoraz.

Spracovala: Katarína Peterková

Stránky