Hlavná stránka

 

AKTUALITY >

13. 6. 2019

Poslanec NRSR Dušan Bublavý sa počas výjazdoveho rokovania výboru Vojenského spravodajstva 12. a 13.6.2019 v Lešti zúčastnil skúšky odvahy vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť, ktorú úspešne zvládol.

Spracovala: Katarína Peterková

small
7. 6. 2019

V rámci tradičného podujatia Dni mesta pribudlo k nositeľom titulu osobnosť mesta päť nových laureátov.

Čestná cena sa udeľuje popredným osobnostiam mesta, ktoré výraznou mierou prispeli k jeho rozvoju a zviditeľneniu v rôznych oblastiach života.

V tomto roku cenu získalo päť osobností z oblasti medicíny, športu, komunálnej politiky, školstva a spoločenského a kultúrneho života.

small
25. 5. 2019

Zaži rokovanie Európskeho parlamentu na vlastnej koži a stretni sa osobne so slovenskou europoslankyňou Monikou Beňovou priamo v Bruseli alebo v Strasburgu!  
Stačí ak správne odpovieš na nasledujúce otázky o Európskej únii a budeš zaradený do súťaže o zájazd do ,,srdca“ Európskej únie. 

small
21. 5. 2019

Na spomienkovú slávnosť, 74. výročie oslobodenia obce Podolie prijali pozvanie aj  poslanec NR SR Dušan Bublavý, členovia z Klubu generálov SR, z Klubu vojakov SR a OV SZPB Nové Mesto nad Váhom. Celá slávnosť začala sv. omšou pri soche Božského srdca, ktorú slávil náš pán farár vdp. Štefan Šoka a vojenský kňaz vdp. Michal Križák. Po sv. omši nasledovala Hymna SR, po ktorej predniesla zástupkyňa starostu Daniela Maráková krásnu báseň od M.

small
12. 5. 2019

Druhá májová nedeľa je deň, kedy majú sviatok všetky mamičky, inak to nebolo ani v obci v Častkovce. Každoročne sa v kultúrnom dome stretnú nielen mamičky, ale veľká časť obyvateľov obce Častkovce, a tak si úctia tento sviatok. Deti zo škôlky svojim kultúrnym programom vždy vdýchnu tomuto sviatku tú správnu atmosféru, a takto to tomu bolo aj tentoraz.

Spracovala: Katarína Peterková

small

Pozvánky >

27. 7. 2019

 

 

small
27. 7. 2019

 

 

small

AKTUALITY Z VYŠŠÍCH STRANÍCKYCH ORGÁNOV>

8. 5. 2019

Už 25. mája 2019 volíme spolu Sebavedomé Slovensko v Európe. Volíme číslo 1!

1. Monika Beňová 2. Miroslav Číž 3. Róbert Hajšel 4. Katarína Roth Neveďalová 5. Igor Melicher 6. Martin Lancz 7. Ján Mažgút 8. Richard Eliáš 9. Ladislav Rolník 10. Peter Voľanský 11. Veronika Murková 12. Zdenko Svoboda 13. Martin Karaš 14. Peter Hanulík

small
28. 3. 2019

1. Monika Beňová 2. Miroslav Číž 3. Róbert Hajšel 4. Katarína Roth Neveďalová 5. Igor Melicher 6. Martin Lancz 7. Ján Mažgút 8. Richard Eliáš 9. Ladislav Rolník 10. Peter Voľanský 11. Veronika Murková 12. Zdenko Svoboda 13. Martin Karaš 14. Peter Hanulík

small
28. 1. 2019

R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

small
28. 1. 2019

Kariérny diplomat JUDr. Maroš Šefčovič, PhD. sa narodil 24. júla 1966.

small
23. 1. 2019

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes predstavil Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska, ktorá kladie dôraz najmä na aktuálne technológie, ako je napríklad umelá inteligencia. Vládna stratégia je prostriedkom pre úspešnú digitálnu transformáciu Slovenska, pričom nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020. Obsahuje i akčný plán realizácie.

small
23. 1. 2019

V rámci národného projektu Zelená domácnostiam II by mali mať slovenské domácnosti možnosť získať príspevky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie už v prvom štvrťroku 2019. Celkovo je na projekt do roku 2023 vyčlenených 48 miliónov €.

small

Kde nás stretnete >

 
 

Robíme pre ľudí