Hlavná stránka

 

Aktuality >

22. 11. 2017

Rok 2017 sa do cyklistických dejín Trenčianskeho samosprávneho kraja zapíše hrubým písmom. Na jeho území vznikajú historicky prvé kilometre megaprojektu Vážskej cyklotrasy, ktorá v dĺžke 100 km povedie naprieč celým samosprávnym krajom. 

Od Hornej Stredy až po Nové Mesto nad Váhom budujú počiatočné kilometre prvého úseku Vážskej cyklotrasy. Pre Trenčiansky samosprávny kraj ide o historický moment.

small
16. 11. 2017

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom pripravil niekoľko projektov pre dlhodobo nezamestnaných, ktoré by im mali podať pomocnú ruku v ceste za zamestnaním. Aktuálna situácia na trhu práce v okrese Nové Mesto nad Váhom je dobrá. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje 1 084 ľudí bez práce z toho disponibilných, ktorí môžu okamžite nastúpiť do práce je 826.

small
16. 11. 2017

Robert Fico: Drahý mediálny večierok

small
13. 11. 2017

Krajský parlament na čele s trenčianskym županom sa prvýkrát zišiel na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v pondelok 13. novembra 2017 o 13.00 h tradične v budove župného úradu.
Zasadnutia sa zúčastnili zvolení poslanci za SMER- SD v okrese Nové Mesto nad Váhom: 

small
11. 11. 2017

Víkend v Novej Bošáci sa niesol v duchu sliviek. Na Slivkovom festivale, ktorý sa uskutočnil túto sobotu 11.11. 2017 všetkých privítal starosta obce Ján Žucha a festival svojou prednáškou otvoril ovocinár prof. Ivan Hričovský. Na festivale sa zúčastnili aj členovia okresnej rady Ľubomír Miklánek a Pavel Bahnik.

small
5. 11. 2017

V okrese Nové Mesto nad Váhom sme dosiahli najlepší výsledok vo voľbách do zastupiteľstva VÚC zo všetkých volebných obvodov v kraji, pretože štyria poslanci našej koalície z možných piatich boli zvolení do zastupiteľstva vyššieho územného celku.  Za týmto volebným úspechom nášho okresu sa skrývate predovšetkým vy, naši voliči a priaznivci, za čo vám srdečne ďakujeme!      

Zvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

small
4. 11. 2017

Plány Jaroslava Bašku ako predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Už druhé volebné obdobie bude predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Vo voľbách dostal takmer päťdesiat percent hlasov.

Aké boli vaše prvé pocity po vyhlásení výsledkov volieb?

small

Pozvánky >

7. 12. 2017

Návšteva Národnej rady Slovenskej republiky 7.12.2017

Zaujímaš sa o politiku ? Pochádzaš z okolia Nového Mesta nad Váhom?
Chceš vidieť priestory Národnej rady SR? Zažiť rokovanie Národnej rady SR na vlastnej koži?
Máš záujem o besedu s poslancom?

small
25. 11. 2017

 

small
23. 11. 2017

 

small

Voľby do VÚC 2017 >

5. 11. 2017

V okrese Nové Mesto nad Váhom sme dosiahli najlepší výsledok vo voľbách do zastupiteľstva VÚC zo všetkých volebných obvodov v kraji, pretože štyria poslanci našej koalície z možných piatich boli zvolení do zastupiteľstva vyššieho územného celku.  Za týmto volebným úspechom nášho okresu sa skrývate predovšetkým vy, naši voliči a priaznivci, za čo vám srdečne ďakujeme!      

Zvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

small
4. 11. 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.

small
3. 11. 2017

Náš kandidát na župana

JAROSLAV BAŠKA, ING.

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
poslanec NR SR (SMER-SD), člen Výboru pre obranu a bezpečnosť

small
2. 11. 2017

 

 

small
1. 11. 2017

Voľby do samosprávnych krajov sú naplánované na sobotu 4. novembra 2017. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť na päť rokov. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a komunálnych volieb.

small
20. 10. 2017

Voľby do samosprávnych krajov sú naplánované na sobotu 4. novembra 2017. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si budeme na Slovensku voliť na päť rokov. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a komunálnych volieb.

small
6. 10. 2017

O priazeň voličov sa v novembri bude opätovne uchádzať aj súčasný župan Jaroslav Baška.

Ako by ste hodnotili súčasnú ekonomickú situáciu nášho kraja?

– Kraj sme prebrali v situácii, keď bol celý rok v rozpočtovom provizóriu, bol zadlžený, mal uzavreté nevýhodné zmluvy. Museli sme sa najskôr vysporiadať s týmito problémami. Najskôr sme schválili vyrovnaný rozpočet, potom prišli na rad ďalšie úlohy.

small
2. 10. 2017

Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

okres Nové Mesto nad Váhom

Koalícia /SMER-SD, Most-Híd, SNS, strana zelených/

 /Smer-SD/   

small

Kde nás stretnete >

 
 

Robíme pre ľudí